วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศศรีอยุธยา เมื่อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยมาข้านาน

เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณอดีต เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

แต่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่างๆและเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นวัดต้นแบบของวัดพระแก้งในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ยังคงความงดงามของเจดีย์อยู่

ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก และเมื่อมีการจัดอันดับสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

วัดแห่งนี้ติด1ใน 10 ของสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดด้วย เนื่องจากคำเลาขานของประชาชนในย่านใกล้เคียงกับวันที่เล่าลือถึงความสยดสยองต่อๆกันมา

เรื่องเล่านี้มีอยู่ว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนมักมีพวกที่ชอบขุดลักขโมยของโบราณอันมีค่า รวมถึงสมบัติที่ถูกฝังไว้ในใต้ดินตามลายแทงที่มีอยู่ภายในวัดแห่งนี้ หากใครก็ตามที่มาขโมยหรือลักลอยนำสิ่งของออกจากบริเวณวัดไปแล้วก็ต้องมีอันเป็นไปอย่างสยดสยองทุราย

เหตุเพราะเชื่อกันว่ามาจากคำสาปอาถรรพ์ของดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภาในวัดนั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *